Voorlopige orthopedische schoen (VLOS en Verbandschoen)

Om snel en verantwoord verder te gaan.

Een voorlopige orthopedische schoen (VLOS), ook wel revalidatieschoen of verbandschoen genoemd, is een tijdelijke schoen waar alle noodzakelijke orthopedische schoenvoorzieningen in zijn aangebracht. De VLOS wordt voorgeschreven om de voet te beschermen, eventueel te ondersteunen en aanwezige wonden te ontlasten zolang de voet geen definitief schoeisel kan verdragen. De voorlopige orthopedische schoen wordt ook toegepast als de voetproblematiek nog sterk in beweging is. De confectie-verbandschoen is een andere vorm van tijdelijk schoeisel, die wordt toegepast als uw normale schoen niet meer past. Indien nodig kan in de confectie-verbandschoen een voetbed op maat gemaakt worden. Verbandschoenen bieden de voet bescherming en zo nodig drukontlasting.

Orthopedische schoenen

Met een tijdelijke schoen kan een patiënt bijvoorbeeld al kort na een operatie of na het oplopen van een huidbeschadiging of verwonding weer snel en verantwoord in beweging komen. Daarmee wordt het revalidatieproces bevorderd. De tijdelijke schoen wordt ook gebruikt om de druk op wonden aan de voet te verminderen, bijvoorbeeld bij open wonden (ulcera) als gevolg van suikerziekte (diabetes) of als gevolg van doorligplekken (decubitus-wonden).

VLOS

De voorlopige orthopedische schoen (VLOS) wordt op maat gemaakt, meestal van vilt. Alle benodigde orthopedische voorzieningen kunnen er in worden aangebracht om de voet zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo kan een patiënt verantwoord in beweging komen, ook als nog niet bekend is hoe de problemen aan de voet zich verder ontwikkelen. De tijdelijke schoen kan snel worden gemaakt (productietijd ongeveer tien dagen) kan een patiënt spoedig beginnen aan de revalidatie.

Bedverbandschoen

Een bedverbandschoen is een bijzondere vorm van de voorlopige orthopedische schoen (VLOS). Deze wordt in bed gedragen om een wondgebied aan de voet of het been, bijvoorbeeld een decubituswond aan de hiel, te ontzien en te beschermen. Om een optimale drukverdeling te bereiken wordt deze voorziening individueel aangemeten.

De bedverbandschoen zorgt ervoor, dat er bij het liggen in bed geen druk meer op de wond wordt uitgeoefend. Daardoor is het wondgebied minder pijnlijk en genezen de wonden beter. Bij langdurige bedlegerigheid kan de bedverbandschoen tevens worden gebruikt om vervorming van de voet te voorkomen.

Confectie-verbandschoen

De confectie-verbandschoen wordt vaak gebruikt als de voet is ingezwachteld. Ook voor voeten die sterk zijn opgezwollen als gevolg van vochtophoping (oedeem) biedt de verbandschoen bescherming. Als er wonden aan de voeten zijn ontstaan waardoor het noodzakelijk is om ze te verbinden houdt de verbandschoen ze drukvrij. De verbandschoen past zich aan een sterk wisselende omvang van de voet aan. Het ventilerende materiaal bevordert de genezing. De schoen is gemakkelijk aan en uit te trekken en is wasbaar.

Medische indicatie

Voorlopige orthopedische schoenen worden voorgeschreven door een specialist
bijvoorbeeld revalidatiearts, een orthopedisch chirurg, een reumatoloog of een dermatoloog; een confectie-verbandschoen kan ook door de huisarts worden voorgeschreven. In het voorschrift (medische indicatie) staat vermeld wat het probleem precies is. Het orthopedisch schoentechnisch bedrijf Schiedon maakt de voorlopige schoenen op grond van de medische indicatie. De medische indicatie is ook van belang om de kosten vergoed te krijgen van de zorgverzekering. Schiedon heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de levering van orthopedische schoenvoorzieningen.

De volledige aanvraag wordt door Schiedon verzorgd.

Hiervoor is wel het juiste aanvraagformulier van de specialist nodig voor het maken van een prijsopgave en het verzorgen van de aanvraag. Als de zorgverzekeraar de aanvraag accepteert, ontvangt Schiedon een machtiging.

Vergoeding en eigen bijdrage & eigen risico

Voor voorlopige orthopedische schoenen is landelijk een eigen bijdrage vastgesteld. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het gekozen verzekeringspakket moet u deze eigen bijdrage geheel zelf betalen. Dit wordt dan bij aflevering in rekening gebracht. Enkele zorgverzekeraars vergoeden de VLOS volledig. De hoogte van de landelijke eigen bijdrage verandert jaarlijks. Raadpleeg voor nadere informatie op de vergoedingswijzer van de website, of bij uw eigen verzekeringsvoorwaarden.

Confectie-verbandschoenen worden vaak volledig vergoed door de zorgverzekeraar mits maximale vergoeding niet overschrijdt; eventuele schoenaanpassingen aan de verbandschoen zijn voor eigen rekening. Wij informeren u hierover vooraf bij het aanmeten.

Herhaling

Een voorlopige orthopedische schoen moet tenminste 3 tot 6 maanden worden
gedragen voordat eventueel een vervolgverstrekking kan worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Dat is niet altijd noodzakelijk, afhankelijk van de manier
waarop de voetproblematiek zich ontwikkelt. Vaak wordt na de voorlopige schoen een orthopedische schoen (OSA) of een semi-orthopedische schoen (OSB)
voorgeschreven. In sommige gevallen is het mogelijk om na herstel weer op uw eigen confectieschoenen te lopen.

Specialistisch maatwerk

Aanmeten

De VLOS wordt alleen gedragen aan de voet die deze voorlopige schoenvoorziening medisch gezien nodig heeft. Als de problematiek beide voeten betreft wordt er een paar voorlopige orthopedische schoenen voorgeschreven/ aangemeten.

De schoentechnische voorzieningen in een voorlopige orthopedische schoen zijn volledig individueel op maat gemaakt. Tijdens het aanmeten wordt het voorschrift van een verwijzend arts in een passende voorziening vertaald. De schoentechnicus van Schiedon begint met een onderzoek van de voet en analyse van het looppatroon, om te bepalen welke voorzieningen in de voorlopige schoen moeten worden aangebracht.

Het aanmeten gebeurt bij voorkeur op afspraak en duurt ongeveer een uur. Rekening houdend met het voorschrift van de arts kunnen diverse details worden besproken, zoals de toe te passen voorzieningen. Bij het passen moet uw gewone schoen aanwezig zijn, zodat het eventuele hoogteverschil kan worden beoordeeld. Zo nodig wordt de hoogte van de gewone schoen aangepast.

Passen

Bij het aanmeten wordt meestal meteen een afspraak gemaakt voor het passen.
Bij het passen wordt beoordeeld of de voet voldoende wordt ontlast en beschermd. Als er slechts aan één voet een VLOS nodig is, kan er hoogteverschil ontstaan tussen de VLOS en uw eigen confectieschoen aan de andere voet.

Afleveren

Tijdens het passen wordt een afleverafspraak gemaakt. Bij deze laatste afspraak worden de schoenen nog een keer gecontroleerd voor ze worden afgeleverd.

De levertijd van voorlopige orthopedische schoenen bedraagt tien werkdagen.

Confectie-verbandschoenen zijn uit voorraad leverbaar. Als het juiste aanvraagformulier van de voorschrijvende arts aanwezig is, kunnen ze onmiddellijk worden geleverd.

Nazorg en gewenning

Na aflevering van een VLOS controleert de voorschrijvende arts altijd de verstrekking. Hiervoor maakt u, eventueel in overleg met ons, een afspraak. Deze controle is nodig, omdat het bij een voorlopige orthopedische schoen vaak om ernstige of instabiele voetproblematiek gaat.

Tijdens het aanmeten, passen en afleveren van voorlopige orthopedische schoenen is veel aandacht besteed aan de juiste pasvorm. Er zit voldoende ruimte in de schoen om drukplekken te voorkomen, ook als de voet nog in het verband zit. Vraag aan uw verzorgende of de voet indien mogelijk steeds met dezelfde hoeveelheid verbandmiddelen kan worden verbonden, zodat de schoen passend blijft. Er is rekening gehouden met de voet van vorm verandert tijdens het zitten, staan en lopen. De voet moet echter wennen aan belasting, een nieuwe stand of ondersteuning. Direct na het lopen en in ieder geval dagelijks moeten de voeten steeds worden gecontroleerd op drukplekken of huidverkleuringen. Huid die onder een verband zit, moet in elk geval worden gecontroleerd tijdens het wisselen van het verband. Kunt u deze controle niet zelf uitvoeren, zorg er dan voor dat een ander dat voor u doet.

Bij huidverkleuringen of drukplekjes moet u altijd zo spoedig mogelijk contact met Schiedon opnemen.

Controle

Als u na twee weken niet kunt wennen aan de voorlopige schoenen is het verstandig om contact met Schiedon op te nemen voor een extra controle.

Deze controle en eventuele wijzigingen aan de schoen behoren tot de normale aflevercondities en zijn gratis.

Reparatie

Regelmatig onderhoud en tijdige reparatie verhogen het comfort van uw schoenen en verlengen de levensduur. Tijdens alle spreekuren en tijdens openingsuren in de vestiging Amstelveen, Hoofddorp en Vinkeveen kunt u uw schoenen voor reparatie aanbieden. Na telefonisch overleg kan in het bedrijf te Amstelveen de reparatie soms worden uitgevoerd terwijl u wacht.

Orthopedische schoenen 2

Keurmerk, service en garantie

Schiedon Orthopedisch Schoentechniek heeft het branche-keurmerk SEMH-erkend Bedrijf. De SEMH, een onafhankelijke stichting, stelt kwaliteitseisen vast in overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners. Jaarlijks worden de erkende bedrijven op deze eisen getoetst door de SEMH.

Service en garantie staan bij Schiedon hoog in het vaandel.

Door de brancheorganisatie NVOS zijn met de zorgverzekeraars verregaande afspraken gemaakt over pasvorm- en materiaalgaranties. Op nieuwe voorlopige orthopedische schoenen geldt een garantie van drie maanden op de pasvorm, behalve als de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Schiedon maakt alle voorlopige orthopedische schoenen met de grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het bedrijf. Schiedon beschikt als SEMH-erkend Bedrijf over een klachtenprotocol. Als een klacht niet in overleg wordt opgelost, kan de klachtencommissie van de branche-organisatie NVOS worden ingeschakeld. Indien u met de uitspraak van deze klachtencommissie niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillen-commissie van de SEMH.

Voor de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid beschikt Schiedon over een aansprakelijkheidsverzekering.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten