Aanpassing aan confectieschoenen (OVAC)

Beter lopen op uw eigen schoenen

Uw eigen schoenen lopen het lekkerst, maar soms kan het toch beter. Een beetje extra ondersteuning van uw voet, een kleine aanpassing aan zool of hak kan al een enorm verschil maken. Het lopen wordt vergemakkelijkt door een orthopedische voorziening die in of aan een confectieschoen wordt aangebracht (OVAC).

Een orthopedische voorziening aan confectieschoenen kan bestaan uit
aanpassingen aan de binnenkant van de schoen, de hak of de zool, eventueel
gecombineerd met een individueel aangemeten voetbed. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Zo kan een verschil in beenlengte worden gecompenseerd, de afwikkeling van de voet worden bevorderd of meer stabiliteit worden verkregen tijdens het lopen. Een voetbed kan bijvoorbeeld de druk onder de voorvoet beter verdelen of de stand van de voet corrigeren. Ook de schacht van de schoen kan worden aangepast. Niet alle schoenen zijn geschikt voor het aanbrengen van een orthopedische voorziening. De schoentechnici van Schiedon Orthopedisch Schoentechniek beoordelen de mogelijkheden in elke situatie apart. Het kan voorkomen, dat de aangeboden schoen niet geschikt is om de aanpassing tot zijn recht te laten komen. In dat geval zal worden geadviseerd om een andere schoen te kiezen. Mocht u nieuwe schoenen willen aanschaffen, dan kunt u hiervoor onder andere terecht bij Schiedon. U heeft de keuze uit een uitgebreide collectie pasvorm confectieschoenen waarvan u zeker weet dat ze geschikt zijn voor de aan te brengen voorzieningen.

Medische indicatie

Een orthopedische voorziening in confectieschoenen wordt in veel gevallen voorgeschreven door een specialist bijvoorbeeld revalidatiearts, orthopedisch chirurg, reumatoloog of, bij herhaling, huisarts, dit is afhankelijk van waar je verzekerd bent. In het voorschrift (medische indicatie) staat vermeld wat het probleem precies is. Het orthopedisch schoentechnisch bedrijf Schiedon past uw eigen confectieschoen aan op grond van de medische indicatie en de wens van de cliënt.
U kunt ook op eigen initiatief een aanpassing aan uw confectieschoen laten aanbrengen.

schoenvoorzieningen. Niet alle door de specialist voorgeschreven voorzieningen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor een orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) loopt de vergoeding uiteen van helemaal niets of een gedeeltelijke vergoeding tot een volledige vergoeding van de voorgeschreven
voorziening, afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw eigen verzekeringspakket. Het niet vergoede deel van de kosten is voor rekening van de cliënt. Raadpleeg voor nadere informatie op de vergoedingswijzer van de website, of bij uw eigen verzekeringsvoorwaarden.

Als een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is, stuurt Schiedon het aanvraagformulier van de betrokken specialist samen met een prijsopgave aan de verzekeraar. Als de zorgverzekeraar de aanvraag accepteert, ontvangt Schiedon een machtiging.

Voor bewoners van WLZ-instellingen zijn er in bepaalde gevallen geen kosten verbonden aan een schoenaanpassing.

Wissel- en herhalingsparen

Over het algemeen vergoeden de zorgverzekeraars op zijn vroegst drie maanden na het verstrekken van de eerste orthopedische voorzieningen de aanpassing van een extra paar voorzieningen als wisselpaar. De wijze waarop zo’n tweede aanpassing moet worden aangevraagd verschilt per verzekeraar.

Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Het eerste paar aangepaste voorzieningen mag na enige tijd, indien noodzakelijk, vervangen worden door een herhalingsvoorziening. De termijn die daarvoor geldt, verschilt per verzekeraar. In sommige gevallen is een nieuwe aanvraag door de
behandelend specialist nodig, in andere gevallen niet. Raadpleeg hiervoor uw
polisvoorwaarden. Voor kinderen tot zestien geldt een herhalingsperiode van negen maanden. In verband met snelle groei of slijtage kan eventueel eerder een herhalingspaar worden aangevraagd.

Zowel voor wissel- als voor herhalingsparen gelden dezelfde vergoedingsregels als hierboven beschreven. Als er een nieuwe voorziening nodig is omdat de medische indicatie is veranderd, is tussentijdse vergoeding ook mogelijk. Hiervoor is echter altijd een aanvraag van de specialist nodig.

Specialistisch maatwerk

Aanmeten

Uitgangspunt voor het aanbrengen van orthopedische voorzieningen zijn de schoenen die u zelf aanlevert. Het kan echter voorkomen dat de aangeboden schoen ongeschikt is volgens het vakkundige oordeel van de schoentechnicus. In dat geval wordt sterk geadviseerd om een andere schoen te kiezen.

De voorgeschreven voorziening zal zo het best tot zijn recht komen.

Tijdens het aanmeten, dat bij voorkeur op afspraak gebeurt, worden diverse details besproken. Hierbij wordt rekening gehouden met het voorschrift van uw arts. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor het moment dat de schoenen klaar zijn.

Gewenning

Het is verstandig om schoenen waarin een orthopedische voorziening is aangebracht, de eerste dagen regelmatig even af te wisselen met een ander paar. Uw voet moet tenslotte wennen aan een nieuwe stand of ondersteuning. Dit geldt met name als de orthopedische voorziening is gecombineerd met een individueel voetbed. Ook nieuwe confectieschoenen moeten worden ingelopen.

Het is belangrijk om het gebruik in het begin niet te forceren.

De aangebrachte voorziening kan een geringe toename in het gewicht van de schoen veroorzaken. Schiedon streeft voortdurend naar toepassing van de lichtste materialen.

Controle

Als u na twee weken nog niet kunt wennen aan de nieuwe voorziening, is het verstandig terug te komen voor extra controle. Als er drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen, dan moet u altijd zo spoedig mogelijk terugkomen. Met name voor diabetici is in dat geval extra controle van zeer groot belang.

Deze controle van de voorzieningen en eventuele wijzigingen aan door Schiedon geleverde schoenen behoren tot de normale aflever-condities en zijn gratis.

Voor elders gekochte schoenen kan Schiedon geen verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt ook voor de effectiviteit van de aangebrachte voorzieningen, als tijdens het aanmeten een negatief advies is gegeven over de geschiktheid van de schoen. Als alles naar wens verloopt adviseren wij om de orthopedische voorzieningen jaarlijks kosteloos te laten controleren op pasvorm, effectiviteit en draagcomfort. Als uit deze controle reparaties voortkomen, worden deze in overleg in rekening gebracht.

Reparatie

Regelmatig onderhoud en tijdige reparatie verhogen het comfort van uw schoenen met orthopedische voorzieningen en verlengen de levensduur. Tijdens alle spreekuren en tijdens openingsuren in de vestiging Amstelveen of de andere locaties kunt u uw schoenen en voetbedden voor reparatie aanbieden. Na telefonisch overleg kan in het bedrijf te Amstelveen de reparatie soms worden uitgevoerd terwijl u wacht.

Schoenen aan huis

Voor de Sevice “schoenen aan huis” is Schiedon elke week op pad, kijk voor meer informatie onder "schoenen aan huis" op deze site en voor een afspraak voor deze service kunt u bellen naar 020 641 5308

Keurmerk, service en garantie

Schiedon Orthopedisch Schoentechniek heeft het branche-keurmerk SEMH-erkend Bedrijf. De SEMH, een onafhankelijke stichting, stelt kwaliteitseisen vast in overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners. Jaarlijks worden de erkende bedrijven op deze eisen getoetst door de SEMH.
Service en garantie staan bij Schiedon hoog in het vaandel.

Door de brancheorganisatie NVOS zijn met de zorgverzekeraars verregaande afspraken gemaakt over pasvorm- en materiaalgaranties. Op orthopedische voorzieningen en voetbedden geldt een garantie van drie maanden op de pasvorm, behalve als de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden.Schiedon maakt alle orthopedische voorzieningen en voetbedden met de grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het bedrijf.

Schiedon beschikt als SEMH-erkend Bedrijf over een klachtenprotocol. Als een klacht niet in overleg wordt opgelost, kan de klachtencommissie van de branche-organisatie NVOS worden ingeschakeld. Indien u met de uitspraak van deze klachtencommissie niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillen-commissie van de SEMH.

Voor de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid beschikt Schiedon over een aansprakelijkheidsverzekering.
Wij zijn erkend leverancier van medische hulpmiddelen en gecertificeerd door en

Zoeken