Corana richtlijnen in een 1,5 meter samenleving bij Schiedon

Branche vereniging NVOS-Orthobanda heeft richtlijnen opgesteld, waar Schiedon als lid en professionele praktijkhouder zorgt voor een veilige omgeving, volgens Branche verenigi deze richtlijnen. Deze richtlijnen voor client, behandelaar en medewerker, gelden ook voor de inrichting van de praktijkruimte en volgt tevens de algemeen geldende regels van het RIVM en VWS. Schiedon hanteert bij het inrichten van de praktijkruimte zoveel mogelijk de 1,5 meter regel.

Openbare ruimte

Wachtkamer
 • Tijdschriften, speelgoed etc. zijn verwijderd.
 • Koffiemachines is buiten gebruik.
 • Tissues, desinfectiemiddel en een gesloten afvalbak zijn beschikbaar.
 • We maken de gebruikte oppervlakten regelmatig schoon
 • We geven waar nodig de looprichting aan.
Balie
 • Hebben een scherm geplaatst voor de balie.
 • Met tape op de vloer is 1,5 meter vóór de balie aangegeven.
 • Bij de ingang hangt een bord met daarop de werkwijze.

Behandelkamer

Patiënten
 • In de behandelkamer is het niet altijd goed mogelijk om de 1,5 meter regel in acht te nemen, we proberen daar wel zoveel mogelijk naar te streven
 • Maximaal 2 personen in behandelkamer
 • Het geplaatste scherm vermindert de kans op COVID-19 verspreiding via aerosolen.
Materialen
 • De stoel van de patiënt staat aan de andere zijde van het scherm dan de behandelaar.
 • Desinfecteer spencer en een papier dispencer zijn in de behandelkamer aanwezig.

Toilet

Materialen
 • Een dichte afvalbak met zak en met de voet te bedienen, afvalbak met zak
 • Desinfecteer spencer en een papier dispencer zijn in het toilet aanwezig.
 • De contact vlakken worden regelmatig ontsmet.


Hygiënemaatregelen

De algemenen hygiënemaatregelen van het RIVM in worden in acht genomen: de hand-, hoest- en nies-hygiëne.

We schudden geen handen.


Zorgen voor goede hygiënemaatregelen zoals:

Het handen wassen:

20 seconden lang met water en zeep, daarna worden de handen goed gedroogd.

Alvorens naar buiten te gaan, bij het thuis komen, wanneer de neus is gesnoten, vóór het eten en na een bezoek aan het toilet.

 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooien deze direct weg in een afgesloten prullenbak. Wassen daarna de handen.
 • Schudden geen handen
 • Houden waar mogelijk 1,5 meter afstand (2 armlenges van anderen)
 • Voorkomen zoveel als mogelijk contact tussen eigen handen en gezicht


Behandelaar

Handhygiëne
 • Wast en droogt na iedere behandeling de handen met zeep en droogt daarna de handen met een papieren tissue, na gebruik wordt deze gedeponeerd in gesloten prullenbak
 • Gebruiken evt. een desinfectiemiddel
 • Zorgen daar waar mogelijk de looprichting wordt aangegeven
Materiaal
 • Zorgen voor voldoende PBM, volgens de richtlijn van het RIVM
 • Zetten PBM niet meer in dan nodig, maar niet minder dan noodzakelijk, volgen hierbij de richtlijn van het RIVM
 • Gebruiken evt. een desinfectiemiddel
Kleding
 • Dragen professionele kleding
 • Trekken iedere dag schone kleding aan

Ruimte

Schoonmaak
 • Zorgen voor adequate schoonmaken van deuren, banken en oppervlakken waar de patiënt en behandelaar mee in contact zijn geweest
 • Maken dagelijks of meerdere keren per dag deurklinken, kraanknoppen e.d. schoon met desinfectiemiddel

Materialen

Schoonmaak
 • Desinfecteren apparatuur direct na gebruik

Planning

Met de planning van de behandelingen wordt drukte voorkomen in de praktijkruimten. Het uitgangspunt bij het maken van een planning is dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn, om onderlinge besmetting te voorkomen.


Afpraak

 • Plannen ruim, zodat patiënten elkaar nagenoeg niet treffen

Patiënten

waarbij ruimere openingstijden zijn ingesteld om te spreiden

 • Werken op tijd zodat patiënten elkaar nagenoeg niet treffen
 • In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij taalproblematiek of begeleiding van kinderen. Hanteren we hierbij de 1,5 meter afstand regels
 • Stemmen met de patiënt af om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen
 • Bij behandeling in de thuis situatie is er in beginsel, naast de patiënt niemand in de ruimte aanwezig. Indien noodzakelijk hanteren we 1,5 meter afstand

Teamplanning

 • Stemmen met collega's het behandelschema af bij drukte vragen wij de patiënten om bijvoorbeeld in de auto te wachten
 • Werken op een vaste locatie en in steeds in dezelfde kamer
 • Maximaal 1 behandelaar per patiënt
 • Plannen evt. kwetsbare ouderen of huisbezoeken aan het einde van de dag

Begeleiding op afstand

Beperk fysieke afspraken tot een minimum. Maak waar mogelijk gebruik van videobellen en begeleid op afstand

Intake

 • Nemen een uitgebreide intake op afstand af, hierdoor kunnen noodzaak, risico en gewenst zorgplan goed bepaald worden

Zorgplannen

 • Integreren videobellen of telefonische consulten in zorgplannen/ behandeltrajecten (bijvoorbeeld zorg op afstand / afsluiting / opvolging)
Overleg
 • Organiseren het interne werkoverleg met indien nodig met videobellen
 • Organiseren extern overleg met videobellen


Wij zijn erkend leverancier van medische hulpmiddelen en gecertificeerd door en

Zoeken